วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

RoboWel (Android)Welcome to the Android cute robowel!!!
Swap and burst robo to Boooomm!

You can replay in time attack mode or play in unlimited time mode in endless mode.

Collect scores for burst robo and get your high score results!!!!
this game has offline High Scores.
NOTE: this game support resolution : HVGA or Above...
and best quality in HVGA !!!!!!!!!!

if you find any bug please contact me, Thank you with your Download!!!


 คล้ายๆกับ Bejewel โหลด แล้วช่วย โหวต ให้ด้วยนะครับ ช่วย Share และบอกต่อด้วยนะครับ วิธีโหลด เข้าที่ GooglePlay   
 จากนั้น Search คำว่า Robowel หรือ Puchong ก็ได้ครับ


Link Play Store : RoboWel
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น